Full Name Email Phone
Chandra Ale info@initiativeoutdoor.com 9851014586
Umang Shrestha umangstha8234@gmail.com 9851127122
Sonam Lama sonam@firante.com​ 9841211647
Sundar Karki sundarudasi@hotmail.com 9841044533
Krishna Shahi 9849063545
Ajay Narsingh Rana anrs50@yahoo.com 9841286935
Ram Kumar Shrestha sanosansar@yahoo.com 9841480376
Dhanjit Rai(Santosh) santoshmos@yahoo.com 9841090702
Surendra Rai rai_surendra@hotmail.com 9841509643
Ranjan Rajbhandari bikenepal@gmail.com 9851035624
Jojan Gurung gurung_jojan@hotmail.com 9841190674
Hari K Silwal harikumarsilwal@hotmail.com 9851020021
Biresh K Dahal biresh_pidit@yahoo.com 9842847587
Dhan Bahadur Thapa magardhan@gmail.com 9804131021
Prayas Tamang prayas@ktmbikestation.com 9851032948
Kumar Pun kumar_halo@hotmail.com 9803047124
Nirjala Tamrakar nirjala.tamrakar@gmail.com 9841872689
Yubraj Maski maskiyr@yahoo.com 9851038943
Udaya Bhushan udayabhushan@gmail.com 9851076585
Sailendra Dongol sailendra@yes.org.np 9841245862